Synsundersøkelsen

Ved en synsundersøkelse vil vi kunne avdekke om det er behov for briller, kontaktlinser eller eventuelt andre synshjelpemidler. Gjennom en innledende samtale danner vi oss et inntrykk av hvilke problemer du har med synet og hvilke synsbehov du har i hverdagen.

Vi setter av god tid til å finne ut hva akkurat du trenger for å bli fornøyd med synet ditt. Både briller og kontaktlinser er gode alternativer når man korrigerer synsfeil. Det viktigste er å få en løsning som er praktisk for deg til daglig.

Som et ledd i undersøkelsen inngår også å påvise om det foreligger tegn på sykdom som bør undersøkes av lege eller øyelege. Vi har netthinnefoto som en standard del av vår synsundersøkelse.